uchilishte05Одобрена организация за летателно обучение „Ратан” е създадена през Юли 2000 г. , когато получава и първият си сертификат от ГД ГВА за Одобрен Авиационен учебен център с права да обучава любители пилоти на много леки въздухоплавателни средства.

С всяка следваща година АТО Ратан се утвърждава все по-трайно като разширява кръга от предлагани курсове за теоретично и летателно обучение на пилоти и увеличава типовете самолети, използвани за обучение.

Днес Организацията е сертифициран европейски учебен център, а усилията на висококвалифицираните ни инструктори вече дават своите резултати – много наши курсисти са пилоти в елитни авиокомпании.

По-долу ще откриете нашите сертификати и удостоверения: Сертификат за експлоатационна годност на летателна площадка; Удостоверения за одобрена организация за обучение; Удостоверение за одобрение на организация за управление поддържането на постоянна летателна годност; Удостоверение за одобрение на организация за техническо обслужване; Одобрена програма на организация за техническо обслужване.