Поддържане на летателна годност

Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност „Ратан ООД“ е одобрена от ГД ГВА в съответствие с Анекс 1 /Част М/, Раздел А, Под част G към Регламент (EC) 1321/2014.

Удостоверение за одобрение на Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност BG.MG.0207.