Техническо обслужване

Организация за техническо обслужване Ратан ООД е одобрена от ГД ГВА да изпълнява техническо обслужване съгласно Приложение 1 /Част М/, Раздел А, Под част F към Регламент (EC) 1321/2014.

Организацията разполага с напълно оборудван хангар за изпълнение на техническо обслужване. По заявка на клиента ОТО осигурява смазочни материали и резервни части.

Инженерно техническият състав е висококвалифициран и сертифициран в съответствие с изискванията на EASA.

Удостоверение за одобрение на Организация за техническо обслужване BG.MF.3005.