Night Rating - за полети нощем по VFR

nightflyПрограмата включва:

 

Теоретично обучение - 03:00 часа за запознаване с характерните особености при провеждане на полети нощем;

Летателно обучение - 05:00 часа. Програмата се изпълнява на самолет P2008JC MKII с Garmin G3X Dual от летище, оборудвано за изпълнение на полети нощем.

АТО „Ратан” прилага настоящата програма за получаване на рейтинг VFR Night при обучение в модулните курсове за CPL(A) и IR(A). Програмата може да се прилага и за квалификации LAPL(A) или PPL(A), ако правата ще се упражняват при условия на VFR през нощта.